VUOKATINRANNAN JA SRO:N YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT YKSITYISILLE

1. Soveltaminen ja erityisehdot

Näitä MaRa:n majoitusliikkeiden yleisiä varaus- ja peruutusehtoja sovelletaan yksittäisiin majoitusvarauksiin, jotka on tehty suoraan yksikköön, nettikaupassa, tai matkatoimiston/matkanjärjestäjän kautta. Majoitusyksiköllä on oikeus käyttää näistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja esimerkiksi juhlapyhinä tai jos se on perusteltavissa majoitusyksikön erityistapahtumien tai sesonkivaihteluiden takia. Näistä majoitusyksiköllä on velvollisuus tiedottaa asiakkaille joko nettisivuillaan tai suoraan asiakkaalle varausvahvistuksen yhteydessä.

2. Varaus ja sen vahvistaminen

Varauksen teon yhteydessä asiakkaan tulee antaa majoitusyksikölle nimi, osoite, puhelinnumero, (sähköpostiosoite), tulo- ja lähtöpäivämäärät sekä varauksen maksutapa. Varaus sitoo majoitusyksikköä, kun se on vahvistettu asiakkaalle suullisesti, kirjallisesti (esim. sähköposti), tai majoitusyksikkö on antanut asiakkaalle varausnumeron. Varaus sitoo myös asiakasta, ellei tämä peruuta sitä peruutusehtojen mukaisesti.

3. Majoitukseen saapuminen ja pois lähteminen sekä varaustakuu

Majoitustila (huone, mökki, lomaosake tai ryhmämajoitustila) on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 16.00 lähtien ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. Majoitustilaa pidetään varattuna asiakkaalle klo 18.00 asti.

Jos asiakas saapuu majoittumaan tämän jälkeen, asiasta pitää sopia erikseen ja tarkistaa majoittumisen yksityiskohdat. Mikäli asiakas ei ilmoita myöhäisestä saapumisesta, voi majoitusliike myydä kyseisen tilan seuraavalle asiakkaalle.

Mikäli asiakas on saapunut majoitusyksikköön sovittuja tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, majoitusyksikön on hankittava hänelle lähin mahdollinen, vastaavan tasoinen majoitustila.

Varauksen varmistamisen voi myös tehdä kansainvälisellä luottokortilla ja tällöin huone voidaan pitää varattuna klo 18.00 jälkeenkin ilman asiakkaan erillisilmoitusta myöhäisestä saapumisesta. Tällöin majoitusyksikkö pyytää kortinhaltijalta tämän nimen, luottokortin numeron ja voimassaoloajan, asiakkaan osoitteen sekä puhelinnumeron ja mahdollisen sähköpostiosoitteen. Majoitusliikkeellä on oikeus pyytää tiedot suullisesti tai kirjallisesti. Majoitusliike antaa asiakkaalle tiedon huoneen hinnasta veroineen, varausnumeron sekä peruutusehdot. Asiakkaalla on oikeus halutessaan saada nämä tiedot myös kirjallisesti.

Majoitustila on maksettava pääsääntöisesti saapuessa majoitusyksikköön. Mikäli asiakas saapuu sellaisena aikana, että henkilökunta ei enää ole työvuorossa, on maksu suoritettava viimeistään pois lähtiessä. Majoitusliike ei laskuta yksityisasiakkaita.

4. Varauksen peruutus tai saapumatta jättäminen sekä ennenaikainen lähtö

Asiakas voi peruuttaa majoitustilavarauksen 1-3 yöltä kustannuksitta viimeistään klo 18.00 mennessä varausta edeltävänä päivänä Jos asiakas jää saapumatta, eikä ole peruuttanut majoitustilaa, on majoitusliikkeellä oikeus veloittaa häneltä yhden (1) vuorokauden hinta. Jos asiakas on käyttänyt varaustakuuta ja jää saapumatta, majoitusliikkeellä on oikeus veloittaa korvauksena asiakkaan luottokortilta yhden majoitusvuorokauden tai sesonkiaikana yhden majoituspaketin hinta veroineen.

Useampaa yötä koskevan varauksen asiakas voi peruuttaa kustannuksitta 15 vrk ennen varauksen alkamispäivää. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta veloitetaan 50 % varauksen arvosta siltä ajalta, kun majoitusyksikköä ei ole saatu myytyä eteenpäin toiselle asiakkaalle.

Jos asiakas lähtee pois ennen sovittua lähtöpäivää (yli 3 vrk varaukset), hänen on ilmoitettava tästä majoitusliikkeelle viimeistään klo 18.00 mennessä lähtöä edeltävänä päivänä. Jos asiakas ei tästä ilmoita, majoitusliikkeellä on oikeus periä häneltä korvauksena yhden vuorokauden hinta. Mikäli kyse on pitemmästä varauksesta (yli 3 vrk), asiakkaan on maksettava sovittu hinta käyttämättä jääneeltä ajalta, mikäli huonetta ei ole saatu myytyä eteenpäin toiselle asiakkaalle.

5. Maksuliikenne

Asiakkaan tulee maksaa majoituksensa majoitusyksikköön saapumisensa yhteydessä tai ennakkoon yhteisesti sovitulla tavalla.

Jos ennakkomaksun maksanut asiakas peruu varauksensa peruutusehtojen vastaisesti, on majoitusliikkeellä oikeus pitää asiakkaan suorittama varausmaksu. Jos ennakkomaksun maksanut asiakas peruu varauksensa peruutusehtojen mukaisesti, on majoitusliikkeellä velvollisuus palauttaa asiakkaalle hänen suorittamansa varausmaksu.

Mikäli asiakkaalla on ollut erityistoiveita varauksensa yhteydessä ja majoitusliikkeelle on tullut kustannuksia tästä, asiakkaan tulee korvata niistä aiheutuneet kulut majoitusliikkeelle. Majoitusliike voi vähentää nämä kulut myös mahdollisesta ennakkomaksusta.

(Juhlakoristelut, muiden erityistilojen varaaminen, erityisruokavaliot, jne).

Asiakkaalla on yleisen käytännön mukaisesti oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta ja saada mahdollinen suorittamansa varausmaksu takaisin, mikäli peruutus johtuu asiakkaan tai hänen läheisensä vakavasta sairastumisesta (lääkärintodistus), vakavasta onnettomuudesta tai kuolemasta. (Lähiomaisen määritelmä löytyy mm. MaRa:n Majoitusliikkeiden yleisistä varaus- ja peruutusehdoista).

6. Hotellin vastuut

Majoitusyksikkö voi erikseen sovitusti ottaa asiakkaan arvotavaroita säilytettäväksi majoitusyksikön kassakaapissa. Tällöin on sovittava vastaanotto- ja takaisin luovutusajat etukäteen henkilökunnan työvuorojen mukaisesti. Majoitusyksiköllä on oikeus periä kohtuullinen maksu arvotavaroiden säilytyksestä. Majoitusyksikkö voi myös kieltäytyä ottamasta säilöön asiakkaan omaisuutta, joka luokitellaan poikkeuksellisen arvokkaaksi.

Asiakas vastaa omista matkatavaroistaan, ellei majoitusliike ole erikseen sopinut ja ottanut niitä säilytettäväksi. Majoitusliike ei vastaa pihapiirissä tai sen alueella pysäköityjen kulkuvälineiden, tai niissä sisällä olevien tavaroiden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Majoitusliikkeen on ilmoitettava tästä selvästi pysäköintialueillaan.

7. Asiakkaan vastuut

Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, kuten tupakoimisesta huoneessa tai yleisissä tiloissa, lemmikkieläintensä aiheuttamista vaurioista huoneissa tai muille asiakkaille. Majoitusyksikkömme ovat kaikki savuttomia, eikä omistajan päätöksellä yleisissä tiloissa saa nauttia alkoholipitoisia juomia julkisesti.

Asiakas voidaan poistaa majoitusliikkeestä, mikäli hän tietoisesti rikkoo majoitusliikkeen sääntöjä vastaan. Vastuu vahingoista määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaisesti.

8. Virheet ja niiden korjaaminen sekä erimielisyyksistä sopiminen

Jos majoitusyksikkö tai siihen liittyvät, varatut järjestelyt tai palvelut eivät vastaa sitä, mitä on sovittu, on kyseessä virhe, josta asiakas on velvollinen tekemään reklamaation heti sen huomattuaan ja ennen majoitusyksiköstä lähtemistään.

Asiakas ei kuitenkaan voi vedota virheeseen, jos hän ei ilmoita siitä majoitusliikkeen henkilökunnalle tai varauksen tehneelle yhteyshenkilölle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virhettä, joka on korjattavissa, ei siis voida reklamoida taannehtivasti, kun asiakas on jo poistunut majoitusyksiköstä.

Majoitusliikkeen on korjattava tekemänsä virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan, jos se on korjattavissa ilman kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Jos virhettä ei korjata viivytyksettä, asiakkaalla on oikeus virheen suuruutta tai merkitystä vastaavaan hinnanalenukseen.

Majoitusliike ja asiakas neuvottelevat ensisijaisesti heidän välisistään erimielisyyksistä.

Kuluttajaoikeusneuvoja antaa esim. Internet-sivustoillaan lisätietoja sellaisista asioista ja virheistä, joita ei kyetä sopimaan heti majoitusyksikössä yhteisesti.

Vuokatinranta Oy
SRO Säätiön majoitustoiminta
SRO/Kauniaisen majoitusyksiköt
Kellokartanon Ystävät ry