COMMON TERMS AND CONDITIONS IN VUOKATINRANTA AND SRO FOR INDIVIDUAL TRAVELLERS

1. Appliance and special terms

These common terms and conditions of The Finnish Hospitality Association MaRa apply for individual accomodation reservations made directly to Vuokatinranta, through webshop or through travel agency & OTA. Vuokatinranta has right to use special terms for example during public holidays and special events or seasonally. These special terms Vuokatinranta is obliged to inform through website or directly in confirmation.

2. Reservationd and confirmation

When making a booking, customer needs to give Vuokatinranta his/her name, address, telephone number, (e mail), the date of arrvial and departure and his/hers form of payment. Vuokatinranta honours the reservation after it has been confirmed to the customer orally, written (email) or if a reservation number has been given. the reservation is binding also for the customer if he/she doesn't cancel it under given terms of cancellation.

3. Arrival, departure and guarantee

The accomodation (room, cottage, holiday apartment or group accomodation) is available from 4PM and it needs to be released before 12PM (noon). The accomodation is reserved until 6PM on the day of arrival.

If customer arrives after 6PM, the arrival and terms have to be agreed separately. If customer hasn't informed late arrival, Vuokatinranta reserves right to re-sell the accomodation.

If customer arrives within agreed arrival times, but the accomodation type is not available, Vuokatinranta is obliged to arrange closest possible option in the same standard.

The reservation can be guaranteed with international credit card to secure the late arrival without further notice. In this case Vuokatinranta needs the cardholder's full name, cc number and expiry date. Vuokatinranta has the right to ask this information via phone or email. Vuokatinranta will give customer the full price icl. taxes, booking number and the terms of cancellation. Customer can always ask this information in written form.

The accomodation needs to be paid upon arrival. If the arrival time is after office hours the accomodation can be paid before departure (credit card guarantee needed). Vuokatinranta is not invoicing private customers.

4. Cancellation, no show or early check out

Customer can cancel the 1-3 night reservation until 6pm on the day before arrival. In case of a late cancellation or no show Vuokatinranta has a right to charge first night accomodation. If customer has guaranteed the reservation and is a no show, Vuokatinranta has right to charge the first night of the accomodation (in high season 100% of the whole value incl taxes).

The reservations of 4 nights or more can be cancelled without charge 15 days before arrival. If the reservation is cancelled after that, Vuokatinranta has a right to charge 50% of the whole value, unless the accomodation can be re-sold.

If customer checks out before the original check out day (reservations 3 days or less), it has to be informed until 4pm on the day prior to check out. Otherwise a price of 1 night will be charged. If customer has a reservation over 3 days he/she needs to pay 100% of the original value of the reservation, unless the accomodation can be re-sold.

5. Maksuliikenne

Asiakkaan tulee maksaa majoituksensa majoitusyksikköön saapumisensa yhteydessä tai ennakkoon yhteisesti sovitulla tavalla.

Jos ennakkomaksun maksanut asiakas peruu varauksensa peruutusehtojen vastaisesti, on majoitusliikkeellä oikeus pitää asiakkaan suorittama varausmaksu. Jos ennakkomaksun maksanut asiakas peruu varauksensa peruutusehtojen mukaisesti, on majoitusliikkeellä velvollisuus palauttaa asiakkaalle hänen suorittamansa varausmaksu.

Mikäli asiakkaalla on ollut erityistoiveita varauksensa yhteydessä ja majoitusliikkeelle on tullut kustannuksia tästä, asiakkaan tulee korvata niistä aiheutuneet kulut majoitusliikkeelle. Majoitusliike voi vähentää nämä kulut myös mahdollisesta ennakkomaksusta.

(Juhlakoristelut, muiden erityistilojen varaaminen, erityisruokavaliot, jne).

Asiakkaalla on yleisen käytännön mukaisesti oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta ja saada mahdollinen suorittamansa varausmaksu takaisin, mikäli peruutus johtuu asiakkaan tai hänen läheisensä vakavasta sairastumisesta (lääkärintodistus), vakavasta onnettomuudesta tai kuolemasta. (Lähiomaisen määritelmä löytyy mm. MaRa:n Majoitusliikkeiden yleisistä varaus- ja peruutusehdoista).

6. Hotellin vastuut

Majoitusyksikkö voi erikseen sovitusti ottaa asiakkaan arvotavaroita säilytettäväksi majoitusyksikön kassakaapissa. Tällöin on sovittava vastaanotto- ja takaisin luovutusajat etukäteen henkilökunnan työvuorojen mukaisesti. Majoitusyksiköllä on oikeus periä kohtuullinen maksu arvotavaroiden säilytyksestä. Majoitusyksikkö voi myös kieltäytyä ottamasta säilöön asiakkaan omaisuutta, joka luokitellaan poikkeuksellisen arvokkaaksi.

Asiakas vastaa omista matkatavaroistaan, ellei majoitusliike ole erikseen sopinut ja ottanut niitä säilytettäväksi. Majoitusliike ei vastaa pihapiirissä tai sen alueella pysäköityjen kulkuvälineiden, tai niissä sisällä olevien tavaroiden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Majoitusliikkeen on ilmoitettava tästä selvästi pysäköintialueillaan.

7. Asiakkaan vastuut

Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, kuten tupakoimisesta huoneessa tai yleisissä tiloissa, lemmikkieläintensä aiheuttamista vaurioista huoneissa tai muille asiakkaille. Majoitusyksikkömme ovat kaikki savuttomia, eikä omistajan päätöksellä yleisissä tiloissa saa nauttia alkoholipitoisia juomia julkisesti.

Asiakas voidaan poistaa majoitusliikkeestä, mikäli hän tietoisesti rikkoo majoitusliikkeen sääntöjä vastaan. Vastuu vahingoista määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaisesti.

8. Virheet ja niiden korjaaminen sekä erimielisyyksistä sopiminen

Jos majoitusyksikkö tai siihen liittyvät, varatut järjestelyt tai palvelut eivät vastaa sitä, mitä on sovittu, on kyseessä virhe, josta asiakas on velvollinen tekemään reklamaation heti sen huomattuaan ja ennen majoitusyksiköstä lähtemistään.

Asiakas ei kuitenkaan voi vedota virheeseen, jos hän ei ilmoita siitä majoitusliikkeen henkilökunnalle tai varauksen tehneelle yhteyshenkilölle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virhettä, joka on korjattavissa, ei siis voida reklamoida taannehtivasti, kun asiakas on jo poistunut majoitusyksiköstä.

Majoitusliikkeen on korjattava tekemänsä virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan, jos se on korjattavissa ilman kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Jos virhettä ei korjata viivytyksettä, asiakkaalla on oikeus virheen suuruutta tai merkitystä vastaavaan hinnanalenukseen.

Majoitusliike ja asiakas neuvottelevat ensisijaisesti heidän välisistään erimielisyyksistä.

Kuluttajaoikeusneuvoja antaa esim. Internet-sivustoillaan lisätietoja sellaisista asioista ja virheistä, joita ei kyetä sopimaan heti majoitusyksikössä yhteisesti.

Vuokatinranta Oy
SRO Säätiön majoitustoiminta
SRO/Kauniaisen majoitusyksiköt
Kellokartanon Ystävät ry